The Quest of Oblivious

Ala-Kazam's brev

Samando, Enoch, Dr Blitzmann, Draval og Alech Jeg takker jer for jeres hårde arbejde med at finde ringen og krystallen. Det skal understreges, at krystallen har topprioritet i denne sammenhæng, og skulle det lykkedes jer at finde ringen, så drag endelig ikke tilbage før I også har fundet krystallen! Det er lykkedes mig gennem avancerede besværgelser at stabilisere borgmesterens tilstand, men den forbliver kritisk. For at gøre ondt værre har jeg dårlige nyheder: Vores trofaste Lord Elderkin drog med en beskeden hær mod byen Ravenstone i håb om hjælp. Ravenstone er en gammel allieret, som står os i gæld. For noget tid siden, før I drog af sted, skrev han, at han var på sporet af noget, men ingen har set hverken ham eller hæren siden. Vi har grunde til at tro, at han stadig befinder sig et sted i Ravenstone. Jeg beder jer på mine knæ – drag til Ravenstone og find ham!

Ala-Kazam.

Comments

T1000

I'm sorry, but we no longer support this web browser. Please upgrade your browser or install Chrome or Firefox to enjoy the full functionality of this site.