The Quest of Oblivious

Arkivet i Panroar's hule

Reolerne har hver deres overskrift – alle indskrevet med skinnende messingbogstaver, der lyser det dunkle rum op, hvis eneste lyskilde ellers er den gamle mands olielampe. Reolernes overskrifter ses her: ”observatørers iagttagelser”, ”resultater fra forskning i genmanipulation”, ”notater under møder”, ”reglement” og ”Udenrigspolitik”.

Observatørers iagttagelser: Ingen af de 10 spurgte minearbejdere er tilfredse med det nye arbejdsværktøj. De påstår, at skaftets struktur sender stød fra hakkens hoved op i hænderne. Undersøgelser bekræfter ikke dette, men observationerne vil alligevel blive sendt videre.

Der klages over den hårde tone i smedjen, men tidligere undersøgelser dokumenterer, at en hård tone sætter produktionen i vejret. Der vil derfor intet blive gjort.

Resultater fra forskning i genmanipulation: Umbrella-projektet har givet gode resultater. På ganske få sekunder er det nu muligt at øge en organismes fysiske styrke med 750%. Det er dog stadig ikke lykkedes gennem kemiske indgreb at opnå kontrol over organismes tankevirksomhed. Det anbefales derfor kraftigt stadig at gøre brug af mindst én chanter ved denne form for behandling, da al selvkontrol forsvinder i takt med musklernes udvikling.

The project of selfcontrol er sat i gang, men allerede efter to måneders forskning er det tydeligt, at projektet som helhed vil falde til jorden: Det er ikke muligt gennem kemi at styrke et organismes muskulatur med over 100% uden tab på mindst 70% af al selvkontrol. Om Projektet i det lange løb alligevel vil bære frugt, vil vise sig.

Project survival of the fittest sættes hermed i gang. Elektriske burer med titaniumgitre er blevet sat op, hvor resultaterne fra diverse eksperimenter vil mødes. Dermed opnås et konkret billede af, hvilke forsøg opnår de bedste resultater og giver den stærkeste kriger.

Notater under møder: Uro. Quonan Coster er rystet efter et mystisk angreb i en af hans grotter fra fire mærkværdige krigere. Samtidig har Panroar the Silent Savior mistet en god officer, der bevogtede hulens indgang. Efter længere diskussion er man nået til enighed om at fortsætte planen mod Ravenstone. Dagens kodeord: Ravenstone is ours.

Under protester fra Dr. Blitzmann blev det vedtaget, at fratage ham adgang til mine 2, arkivet og de forbandedes krystaller. Denne ændring vil fremme magtens tredeling, da Dr. Blitzmann modtager over 80% af al udvundet malm samt formularer og rapporter for de bedste forskningsresultater.

Ordenen er stiftet i ønsket om et organiseret samarbejde mellem Quonan Coster, Panroar the Silent Savior og Dr. Blitzmann. Under møderne vil blive diskuteret, hvordan et angreb på Ravenstone bør organiseres. Derudover vil der blive skabt kontakt til Alkain, som Quonan Coster gennem sin anden organisation allerede har kontakt til.

Reglement: Det er hermed lovpligtigt at have sin identifikationspapirer på sig altid. Skulle en overordnet eller en autoritær inden for kontrol ønske at se en hvilken som helst persons papirer med undtagelse af Quonan Coster og Panroar the Silent Savior, vil protester bliver straffet med døden.

Det er hermed ikke længere lovligt at stille spørgsmål. Hverken fra en overordnet til en menig eller omvendt. På denne måde sikres maksimal effektivitet.

Udenrigspolitik: Kontakt til Alkain er oprettet. Som symbolsk gave fra deres side, har grotten modtaget en tilsyneladende gammel slave ved navn Tume. Tume er uden betydning for grotten, men af politiske og diplomatiske årsager kommer han til at blive.

Alkain har stillet et krav: engang hvert kvarter skal en slave ofres til Asmodeus. Når Ravenstone er blevet erobret, og kloakken er åben, skal halvdelen af befolkningen ofres til Asmodeus og kravet om ofringer vil blive ophævet. Grundet store militære interesser i Alkain, vil dette krav blive indfriet fuldt ud.

For at øge organisationens viden omkring Ravenstone, er Norster Deathseaker under navnet ”Norster Lifereader” blevet sendt af sted mod Ravenstone som spion. Han vil fortsat beholde sin religiøse autoritet som ypperstepræst og bøddel i grotten. Assistenter vil dog udføre hans arbejde, når han er væk.

Comments

T1000

I'm sorry, but we no longer support this web browser. Please upgrade your browser or install Chrome or Firefox to enjoy the full functionality of this site.