The Quest of Oblivious

Brevet til Muck

Muck – selv om katastrofen har ramt os, hule 87 er væk og Quonan Coster er død, vil angrebet blive gennemført alligevel – endda før du aner. Ringen kan du sælge, da den skulle give en god slat, og er uden reel betydning. Borgmesteren i Oblivious er døende, troldmandens krystal er væk, og snart står også de for tur. Erosia, du fik krystallen og ringen af, er ved at etablere en hær, men for at have styrker nok, skal kloakken i Ravenstone først åbnes.

Efter ”Glass Eye” har fået krystallen, er han blevet mindre aktiv i organisationen. Vi frygter, han ønsker at gå veje, vi ikke ønsker. I fortvivlelse forsøger vi at lægge politisk pres på ham, men mod hans nye magiske kræfter kan måske ingen stille noget op. For at stoppe ”Glass Eye”, har vi bedt om hjælp fra vores gamle allierede Chimerion, der har taget imod vores hånd. Lion er draget mod Ravenstone for at forhandle. Måske vil hun og nogle soldater fra Chimerion hjælpe os mod Ravenstone ligesom de brændte Broowingshell af.

Efter Dr Blitzmann forlod hule 87 kort før vi mistede den fuldstændig, er også han blevet mindre aktiv. Han er blevet kontaktet, men det lader til, han var mere interesseret i råstoffer end at bidrage til organisationen. Hvad der skal ske med ham nu er endnu uvist, da der er nok at tage fat på, men eftersom han er højt begavet, har de bedste resultater fra forskning samt ufattelige mængder resurser, vil han uden tvivl være en reel trussel som fjende.

Svar så snart du læser dette.

Underskrevet Panroar the Silent Savior.

Comments

T1000

I'm sorry, but we no longer support this web browser. Please upgrade your browser or install Chrome or Firefox to enjoy the full functionality of this site.