The Quest of Oblivious

Erosia's brev

Jeg beklager mit fravær ved dette møde. Jeg beklager, du må nøjes med Muck og dette brev, men jeg er nødt til at være forsigtig indtil krystallen er i min besiddelse. Er du interesseret i et personligt møde, kan du finde mig i Ravenstone, men ikke længe da jeg må af sted. Finder du mig ikke der, er jeg draget videre, og vi vil aldrig mødes.

Grome ”Glass Eye” Crawn.

Comments

T1000

I'm sorry, but we no longer support this web browser. Please upgrade your browser or install Chrome or Firefox to enjoy the full functionality of this site.