The Quest of Oblivious

Under billeder/malerier

”Longbeard – Ravenstones hellige beskytter, der forseglede kloakken og reddede byen i år 460 fra udslettelse. Londbeard forbliver til dags dato Ravenstones største og mest omtalte helt.”

“Norster Lifereader – Trofast rådsmedlem gennem fem år. Var sammen med Iankas the red hovedårsagen til Nosferatu Deathblades fald. Er i dag et af de mest respekterede rådsmedlemmer og borgmester Belkul Woodsouls højre hånd. Modtog en unik potion af byen, der gjorde ham resistent overfor fjendtlig magi, som tak for sine bedrifter mod Nosferatu Deathblade.”

Comments

T1000

I'm sorry, but we no longer support this web browser. Please upgrade your browser or install Chrome or Firefox to enjoy the full functionality of this site.