The Quest of Oblivious

Wanted posters

Ved siden af den knastørre, mørkebrun og fedtede trædør hænger to håndlavede plakater. På den ene ses en grov fantomtegning af Dr Blitzmann, Ulrich og Draval. Under tegningen står “Skal straffes for mordet på den store Quonan Coster. De er til fare for byens ve og vel, og en klækkelig dusør på 1000 guld udloves for hver af de tres hoveder. Tip om hvor de er eller andre brugbare oplysninger belønnes ud fra oplysningernes værdi. Kontakt os straks.”

På den anden plakat ses endnu en tegning af en langskægget høj mand med lange tynde fingre og vorter overalt i ansigtet. Under tegningen står “Til gene for samfundet. Prisen på hans hoved: 2000 guld. Oplysninger om hans færden belønnes efter oplysningens brugbarhed.”

Comments

T1000

I'm sorry, but we no longer support this web browser. Please upgrade your browser or install Chrome or Firefox to enjoy the full functionality of this site.