The Quest of Oblivious

Welcome to your Adventure Log!
A blog for your campaign

Every campaign gets an Adventure Log, a blog for your adventures!

While the wiki is great for organizing your campaign world, it’s not the best way to chronicle your adventures. For that purpose, you need a blog!

The Adventure Log will allow you to chronologically order the happenings of your campaign. It serves as the record of what has passed. After each gaming session, come to the Adventure Log and write up what happened. In time, it will grow into a great story!

Best of all, each Adventure Log post is also a wiki page! You can link back and forth with your wiki, characters, and so forth as you wish.

One final tip: Before you jump in and try to write up the entire history for your campaign, take a deep breath. Rather than spending days writing and getting exhausted, I would suggest writing a quick “Story So Far” with only a summary. Then, get back to gaming! Grow your Adventure Log over time, rather than all at once.

View
Doctor's Notes #1

Got safely out of the pirate cave, borrowed a ship and commandeered a crew. Their names escape me at the moment, but they’re all faithful hands before the mast. That’s pirate-speak. On a slightly unrelated note, I can’t get rid of this blasted curse. Might have to perform impromptu surgery on myself, since Ulrich is… unwilling to let me cut open his chest cavity, and Draval seems unaffected by the curse. Richard is keeping an eye on the crew, making sure they aren’t slacking. He’s a good mount.

Also, cave troll + crab claws? Worth considering.

View
Doctor's Notes #2

Met a bigger ship. I guess they didn’t like Ulrich throwing boulders at them, because they started shooting harpoons at our ship, – which I have dubbed “The Blitzkrieg” – luckily missing us altogether. Terrible aim. Could make a few modifications to those harpoons that’d make those buffoons lose control of their bowels. Literally.

After some skillful maneuvering from my side, some sneaky trickery from Draval and some truly excellent boulder-hurling from Ulrich, we managed to lose them. Not long after, I caught several fish. Quite proud.

View
Doctor's Notes #3

I woke up in the water. Rather, I regained control of my senses under the water. According to Ulrich and Draval, I had been trying to get my hands on an orb of considerable transformational power at the bottom of the sea. Possibilites for reverse-engineering genetical transmutation should be investigated, were I to get my hands on a similar orb. A few members of the kua-toa species were guarding an entrance to their underground lair, but they were quickly dispatched. The entrance was also guarded by some sort of black, gelatinous mass. Unafraid, I stepped into it. The sensation was… interesting. We all emerged in the lair of what I can only describe as a tar golem. The ensuing fight was quick, brutal and, all in all, a flawless victory. Samples were taken, and we moved on, all of us covered in a black, sticky tar-like substance which was impossible to rinse off. I was, needless to say, not amused.

View
Doctor's Notes #4

A fair bit of killing ensued. Met a shackled man. Freed him. Gave him a dagger for some reason. Turned out he was less than honorable. He died. Never got my dagger back.

We ran into a truly devious trap. Nobody saw it coming. Luckily, as is so often the case, Ulrich solved the problem with equal parts brute strength and stalwart determination. With Draval and I assisting, we escaped our watery grave.

That’s when things got a little strange. We came upon, among other things, a laboratory of sorts. Primitive to be sure, but their genetic manipulation techniques were extremly impressive. Since their former owner no longer had any use for them, I liberated quite a few alchemical potions. Most, it seems, are for the rapid genetic manipulation we witnessed. Too rapid for “safe” use as Ulric put it (his actual words were “You must be mad.”), but I’m sure they will come in handy at some point.

I have yet to see any crab-clawed trolls. Or crab-clawed humans, for that sake. I will have to remedy this.

View
Doctor's Notes #5

Things keep getting more and more interesting. We’re getting closer to Panroar and Conan Custard, but now there’s a new mystery; the people in this place have started to… recognise me. They speak as if I’m their lord and master. Not that I’m complaining, but I fear that an imposter has stolen the proud name of Blitzmann. If I find him… Suffice to say, I have quite a few experimental potions I have yet to try out on a test subject.

It seems that whatever’s going on down here, Panroar and Conan are trying to build an army. We’ve seen the laboratories, a massive forge, a room solely for sacrificing innocents. We interrupted a man called Nostra Deathreader in the midst of a ritualistic sacrifice to Asmodeus. Outrageous waste of perfectly good organs.

View
Identifikationspapirer

”Navn: Sharil Wolfswift. Udseende: brunt hår, brune øjne, højde: ca. 220 cm. Særlige kendetegn: usædvanligt kold og bleg hud. Årsag: ukendt. Beskæftigelse: minearbejder i mine to. Specialområde: at observere hvorvidt regulativerne fungerer og minearbejderne udfører deres arbejde tilfredsstillende.”

Det andet:

”Navn: Kevice Windsailor. Udseende: langt, tykt, gråt hår samlet i en hestehale, blå-grå øjne, fuldskæg der rører det øverste af maven, højde: ca. 235 cm. Særlige kendetegn: ofte grå eller sort hud. Årsag: manglende hygiejne efter tjeneste. Store ar overalt på kroppen. Årsag: ulykke med ild under tjeneste. Hård klippe-agtig hud. Årsag: ulykke med ild under tjeneste. Beskæftigelse: Smed. Specialområde: produktion af sværd og hoveder til spyd.

Det tredje:

”Navn: Marben Stonefield. Udseende: langt, pjusket sort hår, grønne øjne, fuldskæg til skulder-højde, højde: ca. 170 cm. Særlige kendetegn: manglende venstre øre. Årsag: medfødt misdannelse. Karakteristisk humpende gang. Årsag: skadet akillessene grundet overbelastning. Beskæftigelse: forsker. Specialområde: tests af nye genmanipulerende potions på slaver.

View
Erosia's brev

Jeg beklager mit fravær ved dette møde. Jeg beklager, du må nøjes med Muck og dette brev, men jeg er nødt til at være forsigtig indtil krystallen er i min besiddelse. Er du interesseret i et personligt møde, kan du finde mig i Ravenstone, men ikke længe da jeg må af sted. Finder du mig ikke der, er jeg draget videre, og vi vil aldrig mødes.

Grome ”Glass Eye” Crawn.

View
Erindringer fra en døende

”Jeg har gravet fem dage i træk nu – næsten uden pause. Jeg fornemmer nu, hvordan dem der var her før mig har haft det. Jeg er helt alene. En udsultet mand ligger få fod fra mig. Ingen kræfter til at arbejde. Ingen kræfter til at bede om nåde. Ingen kræfter til at skrige efter piskeslagene, der fortsat hagler ned over ham. Snart er det min tur, jeg kan allerede mærke, hvordan min sjæl er beskadiget. Snart er det min tur. De kommer nu. Forbandet være deres leder. Forbandet være ham og Dr Blitzmann!”

View
Arkivet i Panroar's hule

Reolerne har hver deres overskrift – alle indskrevet med skinnende messingbogstaver, der lyser det dunkle rum op, hvis eneste lyskilde ellers er den gamle mands olielampe. Reolernes overskrifter ses her: ”observatørers iagttagelser”, ”resultater fra forskning i genmanipulation”, ”notater under møder”, ”reglement” og ”Udenrigspolitik”.

Observatørers iagttagelser: Ingen af de 10 spurgte minearbejdere er tilfredse med det nye arbejdsværktøj. De påstår, at skaftets struktur sender stød fra hakkens hoved op i hænderne. Undersøgelser bekræfter ikke dette, men observationerne vil alligevel blive sendt videre.

Der klages over den hårde tone i smedjen, men tidligere undersøgelser dokumenterer, at en hård tone sætter produktionen i vejret. Der vil derfor intet blive gjort.

Resultater fra forskning i genmanipulation: Umbrella-projektet har givet gode resultater. På ganske få sekunder er det nu muligt at øge en organismes fysiske styrke med 750%. Det er dog stadig ikke lykkedes gennem kemiske indgreb at opnå kontrol over organismes tankevirksomhed. Det anbefales derfor kraftigt stadig at gøre brug af mindst én chanter ved denne form for behandling, da al selvkontrol forsvinder i takt med musklernes udvikling.

The project of selfcontrol er sat i gang, men allerede efter to måneders forskning er det tydeligt, at projektet som helhed vil falde til jorden: Det er ikke muligt gennem kemi at styrke et organismes muskulatur med over 100% uden tab på mindst 70% af al selvkontrol. Om Projektet i det lange løb alligevel vil bære frugt, vil vise sig.

Project survival of the fittest sættes hermed i gang. Elektriske burer med titaniumgitre er blevet sat op, hvor resultaterne fra diverse eksperimenter vil mødes. Dermed opnås et konkret billede af, hvilke forsøg opnår de bedste resultater og giver den stærkeste kriger.

Notater under møder: Uro. Quonan Coster er rystet efter et mystisk angreb i en af hans grotter fra fire mærkværdige krigere. Samtidig har Panroar the Silent Savior mistet en god officer, der bevogtede hulens indgang. Efter længere diskussion er man nået til enighed om at fortsætte planen mod Ravenstone. Dagens kodeord: Ravenstone is ours.

Under protester fra Dr. Blitzmann blev det vedtaget, at fratage ham adgang til mine 2, arkivet og de forbandedes krystaller. Denne ændring vil fremme magtens tredeling, da Dr. Blitzmann modtager over 80% af al udvundet malm samt formularer og rapporter for de bedste forskningsresultater.

Ordenen er stiftet i ønsket om et organiseret samarbejde mellem Quonan Coster, Panroar the Silent Savior og Dr. Blitzmann. Under møderne vil blive diskuteret, hvordan et angreb på Ravenstone bør organiseres. Derudover vil der blive skabt kontakt til Alkain, som Quonan Coster gennem sin anden organisation allerede har kontakt til.

Reglement: Det er hermed lovpligtigt at have sin identifikationspapirer på sig altid. Skulle en overordnet eller en autoritær inden for kontrol ønske at se en hvilken som helst persons papirer med undtagelse af Quonan Coster og Panroar the Silent Savior, vil protester bliver straffet med døden.

Det er hermed ikke længere lovligt at stille spørgsmål. Hverken fra en overordnet til en menig eller omvendt. På denne måde sikres maksimal effektivitet.

Udenrigspolitik: Kontakt til Alkain er oprettet. Som symbolsk gave fra deres side, har grotten modtaget en tilsyneladende gammel slave ved navn Tume. Tume er uden betydning for grotten, men af politiske og diplomatiske årsager kommer han til at blive.

Alkain har stillet et krav: engang hvert kvarter skal en slave ofres til Asmodeus. Når Ravenstone er blevet erobret, og kloakken er åben, skal halvdelen af befolkningen ofres til Asmodeus og kravet om ofringer vil blive ophævet. Grundet store militære interesser i Alkain, vil dette krav blive indfriet fuldt ud.

For at øge organisationens viden omkring Ravenstone, er Norster Deathseaker under navnet ”Norster Lifereader” blevet sendt af sted mod Ravenstone som spion. Han vil fortsat beholde sin religiøse autoritet som ypperstepræst og bøddel i grotten. Assistenter vil dog udføre hans arbejde, når han er væk.

View

I'm sorry, but we no longer support this web browser. Please upgrade your browser or install Chrome or Firefox to enjoy the full functionality of this site.